Acud.it - Portal d´humor en català - . Continguts:


Twitter
CercadorsGoogle
Nosaltres.com - El cercador de Vilaweb

JRMora
Publicitat
Firefox
Encara no conèixes els Nous Espectres?

Sortit del forn
acudits
¨2010-barça-madrid
¨collons
¨diputats
¨catala-angles
¨virtuts del cagar
animacions
¨petons
¨hitler
¨batalla dicones
¨badger
¨badgernadal
imatges
¨Oficinista velocista
¨I Want To Believe...
¨I Want To Believe
¨EU
¨Sortida
jocs
¨dogfight
¨Nyan cat
¨thrill rush
¨angry-birds
¨robotunicornattac...
videos
¨conduccio perillosa
¨descobert en una ...
¨nens jugant a la ...
¨granota poseida
¨bowling huma
presentacions
¨bombolles anti-st...
¨agafats en el mil...
¨ditets
¨ecomoto
¨transports
sons
¨The Chicken Dance
¨FlaixBack Losantos
¨AntiHerois - Mili...
¨rac1 missatges mó...
¨CatAtonic-OhKali

Copiant la sentència de l'estatut del TC
Fer comentaris
Després del
¡ǝʇ-xıǝʇɹǝʌuı
arriba
el đє¢oяα'т!
Fer comentaris

A que sí, collons!

Fer comentaris
[ Pàgina anterior ] [ Pàgina següent ]
Els drets dels continguts d'aquesta plana d'humor es regeixen segons la llicència Creative Commons. Alguns continguts són extrets d'altres autores en aquest cas els drets són propietat seva. Si considereu que algun contingut vulnera els drets d'autor feu-ho saber a acudit(a)rigola.cjb.net i seran retirats.
Aquest web està fet a mà, i el codi generat integrament per Oriol Rigola i Díaz
PageRank™ por www.PageRankMania.com
Rigola.Cat
humor